Dutch Publications

Eind september verschijnt een nieuw boek over vertrouwen bij uitgeverij Klement. Aankondiging boek

“Innovatiebeleid is obstakels opruimen – Me Judice”

16 feb 2011 … Bart Nooteboom. Minister Verhagen richt zijn innovatiebeleid op gebieden ‘waar Nederland goed in is’. Bestaande sectoren en bestaande …

“Meten van vertrouwen is onbetrouwbaar – Me Judice”

11 okt 2010 … Bart Nooteboom. Dezer dagen rapporteert de pers weer over het vertrouwen in verschillende landen. Francis Fukuyama heeft gezegd dat in …

“Ombudsman voorkomt obstakels voor toetreding van innovatieve …”

6 sept 2014 … Daarmee is dit systeem niet werkelijk democratisch, stelt Bart Nooteboom in een beschouwing aan de hand van recente artikelen van onder …

“Perverse fusies in de zorg – Me Judice”

20 juni 2012 … Bart Nooteboom. Het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is een speeltje van grote bedrijven …

“Kapitalistische liberale democratie is een van meerdere …”

6 sept 2014 … Daarmee is dit systeem niet werkelijk democratisch, stelt Bart Nooteboom in een beschouwing aan de hand van recente artikelen van onder …

“Perverse fusies in de zorg – Me Judice”

5 maart 2013 … De Tilburgse econoom Nooteboom vraagt zich af wanneer de mededingingsautoriteiten hun tanden laten zien en ziekenhuisfusies als echte …

“Altruisme voor eigen parochie – Me Judice”

16 okt 2015 … Bart Nooteboom. Wie hoog opgeeft over het belang van vertrouwen in intermenselijk verkeer, moet ook oog hebben voor de onvermijdelijke …

“Toezicht kan ook zonder alles te vangen in protocollen – Me Judice”

3 mei 2015 … Bart Nooteboom. Toezicht houden op professionele organisaties werkt beter als de organisatie zelf aangeeft waar het op gecontroleerd moet …

“Kleine gemeenten met grote taken – Bart Nooteboom”

3 mei 2016 … Maar er is een alternatief, stelt Bart Nooteboom: gemeenten kunnen activiteiten bundelen in een gezamenlijk ‘back-office’. Dat vereist wel wat …

“Economie is niet in staat tot interdisciplinariteit – Bart Nooteboom”

21 dec 2015 … Dit terugkeren tot oude dogma’s verlaagt de kans dat economie als eigenstandige discipline zal overleven, stelt Bart Nooteboom.

“Crisis van het liberalisme – Me Judice”

17 nov 2016 … Dit is een van de verklaringen voor het succes van populisten als Le Pen en Trump. Het is tijd voor een ander perspectief, stelt Bart Nooteboom …

“Ethische ontsporing van de markt voedt populisme – Me Judice”

1 sept 2016 … Bart Nooteboom. Onder de noemer van vrije marktdenken is het tegenovergestelde gerealiseerd: de macht van gevestigde partijen – in het …

<em>Me Judice</em>

In het Nederlands publiceer ik onder andere op het online forum van en voor economen.

Zie hierboven voor een lijst van titels. Op de website van Me Judice kunnen ze gedownload worden.